kompletný servis vysokozdvižných vozíkov a zdvíhacích plošín

Servis a údržba všetkých druhov VZV

Zabezpečujeme operatívne priamo u zákazníka alebo v našej autorizovanej dielni. Jednotlivé úkony sú vykonávané na vysokej úrovni a v pravidelných servisných intervaloch minimálne 1x do roka. Kvalita prevedených úkonov je podložená dlhoročnými skúsenosťami našich technikov.
 

 

POZOR NOVINKA Servis a údržba zdvíhacích plošín

 

 

&

 

 

Generálne opravy VZV

Vykonávame generálne opravy spaľovacích motorov, mechanických a hydromeničových prevodoviek, riadiacich náprav atď. Na opravy poskytujeme záruku, servis a náhradné diely počas celej životnosti vysokozdvižného vozíka.

 

                            

 

 

Technické prehliadky, kontroly a revízie

Vykonávame na všetky typy vysokozdvižných vozíkov za účelom zabezpečenia bezpečnej prevádzky a BOZP podľa STN ISO 3691 v zmysle zákona č.124/2006 Z.z.