Školiace stredisko

Základnou politikou školiaceho strediska Šimunek je vychovávať kvalitných a zodpovedných pracovníkov obslúh motorových vozíkov, ktorí budú schopní pracovať v náročných podmienkach skladových a logistických stredísk a centier, pretože každý pracovník musí byť bezpodmienečne pripravený do prevádzky v ktorej bude pracovať.

Preto naša firma vyvinula školiaci systém, ktorý pripravuje obsluhu priamo do prevádzok objednávateľa, pričom je dôležitá úzka spolupráca s pracovníkmi, ktorí majú na starosti bezpečnosť pri práci v jednotlivých prevádzkach, aby školiaci program bol naozaj zmysluplný a  šitý priamo na mieru!

 

 

Školenia obsluhy motorových vozíkov

Ponúkame vyškolenie pre vedenie motorových vozíkov všetkých tried a druhov podľa STN 268805. Stredisko je zamerané na operatívne zabezpečenie opakovaných, aktualizačných, rozširovacích školení v zmysle slovenskej legislatívy. Obsluhu motorových vozíkov môžeme vyškoliť priamo v našom logistickom a expedičnom sklade tak, aby bola pripravená zodpovedne a bezpečne manipulovať s bremenom, naučila sa stohovať do regálov, zakladať tovar a flexibilne riešiť bežné situácie v skladoch.

na stiahnutie

 

 

http://simunek.sk/app/webroot/CmsPlugin/files/skolenie/Ziados_2016.pdf

http://simunek.sk/app/webroot/CmsPlugin/files/skolenie/POSUDOK_2016.pdf

Kliknutím na odkaz sa Vám otvorí dokument, prejdete kurzorom na dokument stlačíte pravé tlačidlo na myši a dáte "uložiť obrázok ako... (save as...), následne vytlačíte a vypíšete.