Ručne vedený elektrický vozík

NázovRučne vedený elektrický vozík
Typ zariadeniaPaletový vozík
PopisNosnosť 1 500 kg, Rozsah zdvihu 200 mm, Celková dĺžka 1 615 mm, Pohon elektrický, Pneumatiky Polyuretánové, Výkon hnacieho motora 0,75 kW, Kapacita batérie 24/35 (V / Ah), Batéria Bezúdržbová, Li-Ion, Hladina hluku pri uchu operátora < 70 (dB(A)), Brzda elektromagnetická, Šírka vidlice 550/685, Rozmery vidlice 50x150x1150, Výška po spustení 85 mm, Rozmer hnacieho kolesa 210x70 mm, Rázvor 1 243 mm, Hmotnosť s batériou 156 kg, Rozmer rolky 80x60 mm, Zdvíhanie elektrické, Spúšťanie Gravitačné (manuálne alebo nožné)
Cena1300.00 Eur bez DPH
Nosnosť1500 kg
Zdvih200 mm
Pohonelektrický

Odoslať dopyt
. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov