Paletizačný vozík

NázovPaletizačný vozík
Typ zariadeniaPaletový vozík
PopisMá zosilnenú konštrukciu, robustnejšiu hydrauliku a väčšie riadiace kolesá. S PV je možné ľahko zdvíhať a manipulovať s bremenami až do hmotnosti 2500 kg. Ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné ovládanie PV. Paletizačný vozík má polyuretánové kolečká, ktoré sú kvalitnejšie a odolnejšie ako pri sériovo dodávanom paletovom vozíku tohto typu. Navyše na vidliciach NPV je tandemové prevedenie kolečiek pre rozloženie podielu nosnosti váhy, čím sa predlžuje ich životnosť.
Typ pneuPolyuretánové
Cena311.00 Eur bez DPH
Nosnosť2500 kg
Zdvih200 mm
PohonRučne vedený
Rok výroby2023
Dĺžka vidlíc1150 mm

Odoslať dopyt
. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov