PRENÁJOM Manipulačnej techniky

Naša spoločnosť poskytuje služby aj v oblasti prenájmu manipulačnej techniky. Pokiaľ nechcete investovať jednorazovo veľké peniaze do manipulačnej techniky, jednou z možností je využiť službu prenájmu manipulačnej techniky. Naše prenájmové stredisko disponuje viac ako 300 strojmi manipulačnej techniky, ako sú vysokozdvižné vozíky, pracovné plošiny, nakladače, bágre a pod. Disponujeme flotilou vyše 25-tich vysokozdvižných pracovných plošín, taktiež prívesnými vozíkmi, prídavnými zariadeniami a inou technikou rôznych typov a značiek. Naši pracovníci prispôsobia potrebnú techniku priamo k podmienkam a potrebám zákazníka. Manipulačnú techniku budete mať k dispozícii rýchlo, na deň, mesiac či rok. Splátky sú daňovo priznateľnými nákladovými položkami.

 

AKTUÁLNE DOSTUPNÚ MANIPULAČNÚ TECHNIKU nájdete v kategórii Predaj v časti "Manipulačná technika".

 

V každom prípade nás s Vašimi požiadavkami kontaktujte a my Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.

 

V rámci nášho prenájmu sú k dispozícii:

 

 

 

Výhody prenájmu manipulačnej techniky

 

 

   


Typ prenájmu FULL SERVIS zahŕňa:

 

 

Vyňaté sú:

 

 

 

Radi Vám poskytneme bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.Kontaktný formulár
. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov