O nás

Naša spoločnosť vznikla v septembri v roku 1990 v priestoroch bývalej konzervárne cukrovaru a od týchto čias sa venuje motorovým vozíkom a manipulačnej technike. Zamestnanci pracovali v novovzniknutej montážnej dielni, ktorá sa vzhľadom na požiadavky trhu rozrastala. V súčasnosti sa spoločnosť nachádza vo vlastných priestoroch na okraji Trnavy a disponuje logistickým skladom.
 

Vývoj a samotné rozrastanie spoločnosti je výsledkom tímovej spolupráce, kvalitne odvedenej práce a v neposlednom rade finančných zdrojov investovaných do vzdelania zamestnancov a technológií.
 Naša spoločnosť je v súčasnej dobe zameraná na poskytovanie nasledujúcich služieb:
  

   


Zabezpečujeme predaj nasledovnej manipulačnej techniky:

 

 

Prepravu techniky zabezpečujeme vlastnými autami:

 

  

. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov