Kompletný servis VZV a zdvíhacích plošín

Servisujeme všetky značky vozíkov a manipulačnej techniky
 

Pre spoločnosť Šimunek bol rok 1990 míľnikom v servisovaní manipulačnej techniky všetkých typov a značiek. Investícia do vzdelávania technikov servisného tímu, technického vybavenia a priestorov servisu v dnešnej dobe umožňuje poskytnúť zákazníkom nielen samotný servis manipulačnej techniky, ale aj pozáručný servis, opravy a generálne opravy, prevádzkové údržby VZV, opravy a údržby LPG systémov, údržby akumulátorov, vykonávanie technických kontrol a mnoho ďalších služieb.

 

Malé a stredne náročné opravy zabezpečujeme do 48 hodín prostredníctvom profesionálne vybavených mobilných dielní. Flexibilita, celoslovenská pôsobnosť a dlhoročné skúsenosti nášho tímu sú zárukou správnej voľby pri výbere partnera v starostlivosti o manipulačnú techniku.
  

servis vysokozdvižného vozíka
servis manipulačnej techniky
kompletný servis vzv
servis vozíkov a manipulačnej techniky. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov