Názov Typ zariadenia Značka Pohon Nosnosť Zdvih Cena Viac
Paletizačný vozík Paletový vozík - Ručne vedený 2500 kg 200 mm 311,- bez DPH Viac
Paletový vozík s váhou Paletový vozík - Ručne vedený 2500 kg mm Na vyžiadanie Viac
JLG 2646 N2 Nožnicová plošina JLG Elektrický 455 kg 9920 mm Prenájom Viac
Genie GS 2032 N3 Nožnicová plošina GENIE Elektrický 363 kg 7900 mm Prenájom Viac
Genie 3246 N4 Nožnicová plošina GENIE Elektrický 318 kg 11750 mm Prenájom Viac
Genie GS 2032 N6 Nožnicová plošina GENIE Elektrický 363 kg 7900 mm Prenájom Viac
Genie 3246 N7 Nožnicová plošina GENIE Elektrický 318 kg 11750 mm Prenájom Viac
Haulotte H18-SDX N8 Nožnicová plošina HAULOTTE Diesel 600 kg 18000 mm Prenájom Viac
JLG 45E K1 Kĺbová plošina JLG Elektrický 230 kg 15600 mm Prenájom Viac
JLG 45E K2 Kĺbová plošina JLG Elektrický 230 kg 15600 mm Prenájom Viac
JLG 45E K5 Kĺbová plošina JLG Elektrický 230 kg 15600 mm Prenájom Viac
Rudla 500/290 Rudla - Ručne vedený 400 kg mm 119,- bez DPH Viac
Skladací ručný vozík Skladací ručný vozík - Ručne vedený 450 kg mm 153,- bez DPH Viac
Solo by AL-KO T 20-105.6 HD V2 Záhradný traktor AL-KO Benzínový kg mm 3075,- bez DPH Viac
HECHT 8616 s radlicou Motorová rotačná kefa HECHT Ručne vedený kg mm Na vyžiadanie Viac
HECHT 9661 Snežná fréza HECHT Ručne vedený kg mm 529,- bez DPH Viac
Rudla 350/230 Rudla - Ručne vedený 150 kg mm 84,- bez DPH Viac
Šmykom riadený nakladač CDM312 Šmykom riadený nakladač LONKING Diesel 1230 kg 3880 mm Prenájom Viac
Paletový vozík široký Paletový vozík - ručne vedený 2500 kg 200 mm 347,- bez DPH Viac
Transportný vozík Plošinový vozík - ručne vedený 450 kg mm 221,- bez DPH Viac
Snorkel TL37J Pracovná plošina Snorkel bi-energy (benzín & batérie) alebo 230 V 215 kg 11200 mm Prenájom Viac
Snorkel TL49J Pracovná plošina Snorkel bi-energy (diesel/benzín a 24 V DC batérie) 200 kg 15000 mm Prenájom Viac
OMME 2500 EIBZ Pracovná plošina teleskopická OMME elektrický 200 kg 23000 mm Prenájom Viac
UpRight X32 Pracovná plošina UpRight elektrický 340 kg 9750 mm Prenájom Viac
UpRight X26 Nožnicová pracovná plošina UpRight elektrický 454 kg 7930 mm Prenájom Viac
Snorkel S3246 Nožnicová pracovná plošina Snorkel 24V 4hp DC elektromotor, 4 x 6V 240 Ah trakčné batérie 317 kg 9750 mm Prenájom Viac
UpRight AB38 Pracovná plošina kĺbová UpRight elektrický 215 kg 13500 mm Prenájom Viac
Runshare 12X Pracovná plošina nožnicová Runshare elektrický 230 kg 11530 mm Prenájom Viac
Haulotte HA 16 PE Pracovná plošina kĺbová HAULOTTE elektrický 250 kg 16100 mm Prenájom Viac
Runshare 08X Pracovná plošina nožnicová Runshare elektrický 320 kg 7990 mm Prenájom Viac
UpRight SL26SL Pracovná plošina ramenová UpRight Diesel 680 kg 8000 mm Prenájom Viac
UpRight SL30SL Pracovná plošina ramenová UpRight Diesel 590 kg 9000 mm Prenájom Viac
Vezeko Husky 2,5 Prívesný vozík VEZEKO 2500 kg mm Prenájom Viac
Vezeko Husky 3,5 Prívesný vozík VEZEKO 3500 kg mm Prenájom Viac
UpRight AB38 Pracovná plošina kĺbová UpRight elektrický 215 kg 13500 mm Prenájom Viac
Ručne vedený elektrický vozík Paletový vozík - elektrický 1500 kg 200 mm 1300,- bez DPH Viac
Vysokozdvižný vozík ručne vedený Vysokozdvižný vozík ručne vedený - ručný 1500 kg 2500 mm 1184,- bez DPH Viac
Elektrický paletový vozík Paletový vozík HELI elektrický 1500 kg 200 mm 1250,- bez DPH Viac
Ručne vedený vysokozdvižný vozík Ručne vedený vysokozdvižný vozík HELI elektrický 1200 kg 2500 mm 3490,- bez DPH Viac
Paletový vozík Paletový vozík s dlhými vidlicami - Ručne vedený 2500 kg 200 mm 555,- bez DPH Viac
Kĺbový nakladač Nakladač Gunstig Diesel 2000 kg mm Na vyžiadanie Viac
Pásový minibager Lonking CDM6016 Bager LONKING Diesel 1600 kg mm Prenájom Viac
Pracovná plošina Pracovná plošina nožnicová Gunstig AKU 320 kg 12000 mm Prenájom Viac
Pracovná plošina Pracovná plošina nožnicová Gunstig AKU 230 kg 8000 mm Prenájom Viac
. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov