Názov Typ zariadenia Značka Pohon Nosnosť Zdvih Cena Viac
Paletizačný vozík Paletový vozík ŠIMUNEK Ručne vedený 2500 kg 200 mm 275,- bez DPH Viac
Paletový vozík s váhou Paletový vozík - Ručne vedený 2500 kg 200 mm 490,- bez DPH Viac
JLG 2646 N2 Nožnicová plošina JLG Elektrický 455 kg 9920 mm Prenájom Viac
Genie GS 2032 N3 Nožnicová plošina GENIE Elektrický 363 kg 7900 mm Prenájom Viac
Genie 3246 N4 Nožnicová plošina GENIE Elektrický 318 kg 11750 mm Prenájom Viac
Genie GS 2032 N6 Nožnicová plošina GENIE Elektrický 363 kg 7900 mm Prenájom Viac
Genie 3246 N7 Nožnicová plošina GENIE Elektrický 318 kg 11750 mm Prenájom Viac
Haulotte H18-SDX N8 Nožnicová plošina HAULOTTE Diesel 600 kg 18000 mm Prenájom Viac
JLG 45E K1 Kĺbová plošina JLG Elektrický 230 kg 15600 mm Prenájom Viac
JLG 45E K2 Kĺbová plošina JLG Elektrický 230 kg 15600 mm Prenájom Viac
JLG 45E K5 Kĺbová plošina JLG Elektrický 230 kg 15600 mm Prenájom Viac
Rudla 500/290 Rudla - Ručne vedený 400 kg mm 119,- bez DPH Viac
Skladací ručný vozík Skladací ručný vozík - Ručne vedený 450 kg mm 153,- bez DPH Viac
Solo by AL-KO T 20-105.6 HD V2 Záhradný traktor AL-KO Benzínový kg mm Na vyžiadanie Viac
HECHT 8616 s radlicou Motorová rotačná kefa HECHT Ručne vedený kg mm Na vyžiadanie Viac
HECHT 9661 Snežná fréza HECHT Ručne vedený kg mm Na vyžiadanie Viac
Rudla 350/230 Rudla - Ručne vedený 150 kg mm 84,- bez DPH Viac
Šmykom riadený nakladač CDM312 Šmykom riadený nakladač LONKING Diesel 1230 kg 3880 mm Prenájom Viac
Paletový vozík široký Paletový vozík - ručne vedený 2500 kg 200 mm 490,- bez DPH Viac
. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov