Názov Typ zariadenia Značka Pohon Nosnosť Zdvih Cena Viac
Ručne vedený VZV MSE 1500/2500 Ručne vedený - ručne vedený pohon aj zdvih 1500 kg 2500 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG15DT Vysokozdvižný vozík LONKING Diesel 1500 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG20DT Vysokozdvižný vozík LONKING Diesel 2000 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG25DT Vysokozdvižný vozík LONKING Diesel 2500 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG30DT Vysokozdvižný vozík LONKING Diesel 3000 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG35DT Vysokozdvižný vozík LONKING Diesel 3500 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG40DT Vysokozdvižný vozík LONKING Diesel 4000 kg 6500 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG50DT compact Vysokozdvižný vozík LONKING Diesel 5000 kg 6500 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG20GLT Vysokozdvižný vozík LONKING LPG 2000 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG25GLT Vysokozdvižný vozík LONKING LPG 2500 kg 6500 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG30GLT Vysokozdvižný vozík LONKING LPG 3000 kg 6500 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG35GLT Vysokozdvižný vozík LONKING LPG 3500 kg 6500 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG13BE Vysokozdvižný vozík LONKING Elektrický/Lítium 1300 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG16BE Vysokozdvižný vozík LONKING Elektrický/Lítium 1600 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG18BE Vysokozdvižný vozík LONKING Elektrický/Lítium 1800 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG20BE Vysokozdvižný vozík LONKING Elektrický/Lítium 2000 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG15BVI Vysokozdvižný vozík LONKING Elektrický/Lítium 1500 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG18BVI Vysokozdvižný vozík LONKING Elektrický/Lítium 1800 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG20BVI Vysokozdvižný vozík LONKING Elektrický/Lítium 2000 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG25BVI Vysokozdvižný vozík LONKING Elektrický/Lítium 2500 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG30BVI Vysokozdvižný vozík LONKING Elektrický/Lítium 3000 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG35BVI Vysokozdvižný vozík LONKING Elektrický/Lítium 3500 kg 6000 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG20ET Ručne vedený nízkozvižný vozík LONKING Elektrický 2000 kg 205 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG20ED Ručne vedený nízkozvižný vozík LONKING Elektrický 2000 kg 3600 mm Na vyžiadanie Viac
Lonking LG15GLT Vysokozdvižný vozík LONKING plyn 1500 kg 3300 mm Na vyžiadanie Viac
HELI DX 35 H-V Vysokozdvižný vozík HELI Diesel 3500 kg 3300 mm Na vyžiadanie Viac
Terénny ručne vedený paletový vozík Paletový vozík Gunstig ručne vedené 1000 kg 1600 mm Na vyžiadanie Viac
Terénny ručne vedený paletový vozík Paletový vozík terénny Gunstig Ručne vedený 1300 kg 300 mm Na vyžiadanie Viac
. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov