Názov Typ zariadenia Značka Pohon Nosnosť Zdvih Cena Viac
Snežná radlica na vysokozdvižný vozík Snežný pluh - kg mm Na vyžiadanie Viac
Montážna plošina na zdvíhanie osôb Montážna plošina - 180 kg mm Prenájom Viac
Predĺženie vidlíc Predĺženie vidlíc - kg mm Na vyžiadanie Viac
Zvieracie čeľuste na VZV Prídavné zariadenie na VZV - kg mm Na vyžiadanie Viac
Bočný posuv na VZV Bočný posuv - kg mm Na vyžiadanie Viac
Lopata na VZV Lopata na VZV - kg mm Na vyžiadanie Viac
Rotátor Rotátor na VZV - kg mm Na vyžiadanie Viac
Vŕtacie zariadenie Prídavné zariadenie na nakladač - kg mm Prenájom Viac
Miešacia lopata na UNC Prídavné zariadenie na nakladač - kg mm Prenájom Viac
Nosné vidly na UNC Prídavné zariadenie na nakladač - kg mm Prenájom Viac
. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov